WTMAS - Photos from camps and seminars

Okinawa Kobudo, Yuishinryu Karatejutsu, Hachimanryu Battojutsu and Mugairyu iaido